O konferenci

29. dubna   10:00-20:30 
Hotel Villa Eden, 17. listopadu 8, Jihlava

IMG_20190327_182326.jpg

Základem programu budou workshopy prezentující vysokoškolské předměty z projektů Otevřená výzva
a Mapování inovací a dostatek prostoru pro networking, kde bude možné si návody na dobrou praxi předávat.

 

Naším cílem je především překonat formát frontálních přednášek a umožnit lidem nahlédnout pod ruce každému vzdělavateli, jenž bude na akci přinášet své pojetí výuky. 

 

Na akci bude možnost vybrat si dva ze čtyř nabízených workshopů, v nichž budete mít možnost:

  • zažít, jak vypadá reálná hodina vybraného pedagoga na VŠ,

  • dozvědět se, jaké jsou principy a příběh vybraného předmětu či inovace,

  • pokládat otázky a sdílet své názory a dojmy.
     

Kromě workshopů na Vás bude čekat také debata
o budoucnosti přípravy budoucích učitelů
a nebude chybět dostatek prostoru pro navazování pracovních
i neformálních vztahů
. Během celé akce bude na místě dostupný catering. 

Na základě shody všech fakult o potřebě reformy vzdělávání budoucích učitelů je jasné,
že se má vzdělávání budoucích učitelů měnit. Pojďme si vzájemně poradit, jak na to. 

 
Na konferenci vystoupí
  • Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. (UK)

  • PhDr. Radka High, Ph.D. (UK)

  • Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (MUNI)

  • Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D. (UHK)

  • a další inspirativní vzdělavatelé. 

Program

9:30-10:00 

Příjezd, registrace, ubytování

10:00-10:45 

Úvodní sdílení - odkud a proč tu jsme

11:00-12:30 

První workshop

12:30-13:30 

Oběd

13:30-15:00 

Druhý workshop

15:00-15:30 

Coffee break

15:30-17:00 

Třetí workshop

17:00-18:15 

Networking a uzavření konference

18:15-19:15 

Večeře

Organizace

Konferenci Výlet do dobré praxe pořádá hnutí Otevřeno pro členy Komunity vzdělavatelů budoucíích učitelů z pedagogických fakult, pro účastníky programu Otevřená výzva a pro další zájemce z řad vysokoškolských vzdělavatelů budoucích učitelů.

Komunita vzdělavatelů
budoucích učitelů

Komunita vzdělavatelů budoucích učitelů vznikla, protože vysokoškolským vzdělavatelům budoucích učitelů ani učitelům, kteří provázejí studenty na praxích, systém nenabízí dostatečnou podporu pro jejich práci. Chceme-li proměnit pregraduální přípravu učitelů, potřebujeme vytvořit funkční platformu, kde se budou setkávat lidé, kterým jde o sdílení svých zkušeností a o to, aby se každé dítě ve škole učilo naplno a s radostí.
Další informace o členství v komunitě a jejich cílech najdete zde

Otevřená výzva

Otevřená výzva je společným programem Otevřena a nadačního fondu Abakus. Jejím cílem je podpora inovací předmětů na pedagogických fakultách v Česku, které se zaměřují na rozvoj pedagogicko-psychologických kompetencí budoucích učitelů. Více info o programu a podpořených projektech najdete zde

Kontakt

Jan Zeman

+420 605 404 273

sponzoři konference Plzeň (1).png